اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

طراحی وب سایت و صفحه اول.

هدف طرحی بود که هم معنویت وقف را نمایش دهد و هم مدرن شدن آنرا.