Iran Confair 2010 Iran Confair 2010 web site (real size) Persian Language homepage

رنگ آبی آرامش لازم برای اطلاع رسانی را دارد. هدف از این وب سایت ارایه اطلاعات لازم برای ثبت نام غرفه ها پیش از شروع نمایشگاه و ارایه اخبار و اطلاعیه های مهم در طول زمان برگزاری نمایشگاه بود.

طرح صفحات فارسی کمی متفاوت از صفحات انگلیسی است. دلیل اصلی این تفاوت درخواست کارفرما بوده است. او دوست داشت که فضای بیشتری برای ارایه اطلاعات در زبان فارسی داشته باشد و هدر سایت فارسی کوتاه تر باشد.

علاوه بر طراحی قالب پورتال بنر های مورد نیاز برای صفحه اول و مسیر های دسترسی به نمایشگاه از میادین مهم تهران نیز توسط سرویس نقشه گوگل انجام شد. تاریخ مصرف برخی از آنها تمام شدند و لذا در حال حاضر روی وب سایت نمایش داده نمی شوند.

نرم افزار پورتال از شرکت پالیز خریداری شد