Imam Sadiq School Webpage

رنگ سبز انتخاب سفارش دهنده بود. ما تلاش کردیم تا با ایجاد فرم های منحی فضایی شاد برای کودکان و نوجوانان درست کنیم. استفاده از آیکونهای مرتبط کمک زیادی به ما کرد.