ICC COOP HomepageICC COOP Page

انتخاب رنگ: در شروع پروژه رنگ های متنوعی پیشنهاد شد. اما سفارش دهنده به دنبال رنگ خاصی بود که قبلا کمتر دیده شده باشد. همچنین اصرار به آبی بودن رنگ آرمش ما را به سمت انتخاب ترکیبی از آبی اسمانی و طلایی راهنمایی کرد.

تکنولوژی تولید پوسته وب سایت HTML 5 + CSS Level 3انتخاب شد تا حجم فایل های تصویری کمتر شود.لذا مرورگر های قدیمی مانند اینترنت اکسپلورر7 و 8 برخی ویژگی ها را نمایش نمی دهند. این مورد برای ما نگران کننده نیست. زیرا سرعت بارگزاری صفخات برای ما مهمتر بوده است. به خصوص در شهر های کوچک که ارتباط کم سرعتی دارند.