صفحه اول قهوه تلخاخبار قهوه تلخقرعه کشی قهوه تلخ

در سایت جدید سریال قهوه تلخ می خواستیم فضای کار بسیار نزدیک به کمپین تبلیغی قهوه تلخ باشد. با خانم پانته آ واعظ نیا چند جلسه دیدار داشتیم تا خطوط کلی کار، رنگ بندی و حال و هوای کار نزدیک به سلیقه ایشان باشد.

در مجموع کار تمیز و خوبی شد، اما ورود اطلاعات آن و نحوه چیدمان اطلاعات در اختیار ما نبود.