Arta HomepageArta: Products indexArta: Default page

مشتری علاقه بسیاری به رنگ سیاه داشت که این خلاف نظر کارشناسی ما بود. لذا تلاش شد تا هم نظر مشتری تامین شود و هم رنگ روشن که برای کار تجاری مناسب تر بود، رنگ غالب باشد.

چون محصولات (سنگ ها) در رنگ های مختلف هستند کل کار بدون رنگ مایه طراحی شد و تنها از سایه روشن ها استفاده شد.